Jak zainwestować 20 tys zł?

Jak zainwestować 20 tys złotych? Inwestowanie nie jest łatwe dlatego też przed podjęciem decyzji, gdzie zainwestować pieniądze warto zrobić najpierw dobre rozeznanie, jeśli chodzi o dostępne opcje inwestycyjne. Dla każdej osoby inwestowanie może oznaczać coś innego. Jedna osoba może zechcieć zainwestować 20000 zł w sposób jak najbardziej bezpieczny, natomiast ktoś inny wolałby uzyskać jak najwyższy zwrot z takiej inwestycji. Mówiąc o bezpiecznej inwestycji mamy na myśli najczęściej lokaty, fundusze inwestycyjne lub obligacje. Wiele zależy tutaj od długości trwania danej inwestycji, a także poziomu ryzyka jaki dany inwestor mógłby zaakceptować. Polecić można fundusze o stabilnym wzroście oraz pieniężne obligacje pomimo tego, iż zysk generowany przez nie jest raczej przeciętny, ale uważane są za inwestycje najbezpieczniejsze.

Jak zainwestować 20 tys zł obecnie?

Prawdopodobnie zastanawiasz się jak zainwestować 20 tys zł, aby zarobić jak najwięcej. Wiele osób zapewne stwierdziłoby, iż suma 20 tysięcy zł to za mało na sfinansowanie poważnej inwestycji. Można powiedzieć, że nie jest to prawda, tak do końca, bo każda, nawet najmniejsza, mądrze zainwestowana suma pieniędzy pozwoli na uzyskanie pewnego zysku.

Okazało się, że ostatni rok zaczął delikatnie zmieniać sytuację na rynkach inwestycyjnych. Poznikały jak kamfora lokaty, które pozwalały ominąć „niesłynny” podatek belki, a średnia wysokość oprocentowania lokat została obniżona o ponad 1 procent w ciągu ostatniego roku. Osoby, które próbują swoich sił na forexie (wymienianie waluty online) z powodu niezmiennego kursu waluty Szwajcarii mogą oczekiwać sporych zmian stosunkowych. Z kolei giełda w tym roku zaczęła powoli wracać na ścieżkę hossy, nawet pomimo tego, iż kursy banków i innych instytucji finansowych obniżyły się co najmniej o kilkanaście punktów procentowych. Uważa się jednak nadal, iż akcje pomimo wysokiego ryzyka inwestycyjnego, w dłuższym okresie, np. 5 lat mogą dać stopę zwrotu nawet 200 procent.

Tak więc odpowiedź pytanie zadane na początku, czyli jak zainwestować 20 tys zł może okazać się trudna. Jednakże inwestycji zyskownych da się odnaleźć kilka. Mając środki w postaci kilkuset tysięcy złotych czy paru milionów złotych Wybierać możemy spośród lokat, giełdy czy rynku forex, a także innych rodzajów instrumentów finansowych np. inwestycji w ziemię, nieruchomości, złoto czy nawet wino. Wszystkie opcje wymienione w tym wpisie stale cieszą niesłabnącym zaufaniem wśród polskich i światowych inwestorów. Jednakże w przypadku 20000 zł opcji do wyboru jest już zdecydowanie mniej. Na pewno nie ma co nawet myśleć o inwestowaniu w nieruchomości, bo te pieniądze są za niskie. Można co najwyżej za tę kwotę kupić jakiś domek przenośny typu holenderskiego albo przyczepę kempingową.

Więc w co zainwestować 20 tys? Można jeszcze skierować swoją uwagę w kierunku inwestycji w towar na sprzedaż. Wiadomo, że chodzi o to, aby kupić jak najtaniej w ilości i cenie hurtowej, a sprzedać z jak największym zyskiem. W podlinkowanym artykule jest więcej napisane na ten temat.

Gdzie zainwestować 20 tys złotych?

Jeszcze jedna opcja jaka przychodzi mi do głowy to inwestycja w jakiś projekt internetowy tj. stronę www, blog lub portal. Od początku należy ściśle określić tematykę strony, poruszyć jakiś problem i dostarczyć rozwiązanie w postaci płatnego poradnika lub kursu. Przy zdobyciu odpowiedniej ilości klientów miesięcznie, którzy kupią Twój poradnik możesz spokojnie zarabiać średnią krajową i więcej pracując w domu przed komputerem. To wydaje mi się najlepsze rozwiązanie jeśli posiada się „tylko” 20000 zł na inwestycje. Początkowe koszty rozpoczęcia takiego projektu to 50 zł za domenę (tylko nie kupuj w nazwa.pl ani home.pl bo będą Cię kasować po 120 zł za rok, lepiej wybierz ovh.pl) oraz 120 zł za hosting dla Twojej strony (np. linuxpl.com). Potem wystarczy już tylko zainstalować system blogowy wordpress i można zacząć tworzenie odpowiedniej treści. Stworzenie treści możesz zlecić, choć lepiej jest samemu się tym zajmować. Tak samo jeśli chodzi o napisanie poradnika lub wykonanie kursu, który za pośrednictwem Twojej strony będziesz sprzedawać.

Obligacje skarbowe – czy to się opłaca?

Jeśli przymierzasz się do inwestowania w obligacje skarbowe to polecam rzucić okiem na niniejszy poradnik. Dowiesz się z niego jak kupować obligacje detaliczne oraz na jaki zysk możesz liczyć. Kiedy już się zdecydujesz, przeczytaj, jak możesz je spieniężyć, jeśli będziesz potrzebował gotówki przed czasem.

Obecnie dostępne są następujące obligacje:

Obligacje 10-letnie Skarbu Państwa EDO0924; oprocentowanie: 3,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym; kapitalizacja odsetek: roczna
Obligacje 4-letnie Skarbu Państwa COI0918; oprocentowanie: 3,10% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym; kapitalizacja odsetek: roczna
Obligacje 3-letnie Skarbu Państwa TOZ0917; oprocentowanie: 2,80% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym; wypłata odsetek: co 6 miesięcy
Obligacje 2-letnie Skarbu Państwa DOS0916; oprocentowanie: 2,60% w skali roku, stałe w okresie 2 lat; kapitalizacja odsetek: roczna

Jaki zysk dają obligacje skarbowe w 2018 i kolejnych latach?

Cena emisyjna 1 obligacji wynosi: 100 zł; wymienione wyżej obligacje będą sprzedawane i kupić je można w oddziałach PKO BP, przez Internet i telefon. Obligacje dwuletnie mają stałe oprocentowanie, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od nominalnej wartości jednej obligacji, a w roku drugim od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego. Przy założeniu zakupu 1000 dwuletnich obligacji po 100 zł, czyli inwestując 100,000 złotych w pierwszym roku odsetki wyniosą 2600 zł (494 zł podatku), w drugim roku będzie to 2667,60 zł (506,84 podatku). Odsetki po dwóch latach wyniosą 5267,60 zł, ale zostaną pomniejszone o 19% podatku (1000,84 zł). Zysk na czysto po dwóch latach oszczędzania wyniesie więc 4266,76 zł.

Różnice oprocentowania między obligacjami dwuletnimi oraz tymi na dłuższy okres są bardzo niewielkie, dlatego uważam, że zamrażanie swoich pieniędzy na więcej niż 2 lata jest mało opłacalne. Obligacje dwuletnie (oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych) są emitowane co miesiąc i mogą je zakupić osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a również fundacje wpisane do rejestru sądowego. Możliwy jest także zakup obligacji na rzecz osób małoletnich. Każda emisja obligacji nosi odpowiedni symbol, określający typ obligacji, rok i miesiąc wykupu, np. obligacje dwuletnie sprzedawane we wrześniu 2014 roku to DOS0916, gdzie: DOS to symbol obligacji (skrót od Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe), 09 – miesiąc wykupu (wrzesień), a 16 to rok wykupu (2016 rok).

Jaka jest rentowność obligacji detalicznych? Rentowność, czyli opłacalność inwestowania w obligacje zależy nie tylko od oprocentowania, czyli wysokości odsetek. Zysk można zwiększać dzięki zakupowi obligacji z dyskontem (po cenie niższej od wartości nominalnej). Zysk z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych Skarbu Państwa nabywanych przez osoby fizyczne od 2001 roku nie jest, niestety, zwolniony z podatku. Rentowność papierów wartościowych o stałej stopie (obligacje dwuletnie) znana jest już w momencie ich nabycia. Z kolei dochodowość inwestycji w papiery o zmiennej stopie (obligacje trzyletnie) jest znana dopiero tuż przed ich wykupem. Około 10 lat temu w latach 2001 – 2003 roku oprocentowanie obligacji wynosiło, o wiele więcej w porównaniu do roku 2014, bo nawet 17% np. TZ0803 miały 17,08 % (okres odsetkowy od 5 listopada 2000 r. do 5 lutego 2001 r.).

Wykup obligacji następuje po upływie 2 lat licząc od dnia zakupu. Skarb Państwa wypłaca nabywcy kwotę równą wartości nominalnej posiadanych obligacji wraz z należnymi odsetkami. Dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od zakupionych obligacji, osoby fizyczne nie muszą wykazywać w deklaracji rocznej PIT (płatnikiem odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie podatku jest DM PKO Banku Polskiego). Wypłata pieniędzy (zainwestowanego kapitału i odsetek) z obligacji następuje w formie gotówki lub przelewu bankowego. W przypadku obligacji trzyletnich wartość obligacji można także zaliczyć na konto zamiany (rolowania) na nową emisję lub należne z tego tytułu pieniądze przenieść na rachunek papierów wartościowych. Pierwszy przypadek oznacza, że za obligacje, których okres ważności się kończy, można kupić nową emisję tych papierów (za wartość obligacji powiększoną o odsetki). Nie zamienia się wówczas ułamkowych części obligacji (tzw. końcówek), które jako gotówka są przelewane na rachunek bankowy. W drugim przypadku należna z tytułu wykupu obligacji kwota zostanie przelana na rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim.

Przedterminowy wykup obligacji detalicznych

Obligacje oszczędnościowe można przedstawić do przedterminowego wykupu. Znaczy to, iż każdy nabywca obligacji może zażądać zwrotu zainwestowanych pieniędzy wraz z odsetkami. W celu dokonania przedterminowego wykupu obligacji ich posiadacz powinien złożyć dyspozycję (zlecenie) w jednym z punktów obsługi klienta biura maklerskiego lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (jeśli korzysta z tej formy obsługi) w terminie określonym w liście emisyjnym. Wypłata pieniędzy następuje również w terminie określonym w tym liście. Sprzedający otrzymuje wartość nominalną obligacji oraz odsetki za okres liczony od dnia zakupu obligacji do dnia oddania pełnej należności (wartość obligacji plus odsetki) posiadaczowi obligacji. Oznacza to, iż odsetki naliczane są także za okres pomiędzy złożeniem dyspozycji a otrzymaniem pieniędzy (14 dni). Całkowita kwota należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną, której wysokość jest również podawana w listach emisyjnych dla poszczególnych serii obligacji.

Czy obligacje to dobra alternatywa dla długoterminowej lokaty w banku? Oczywiście, zwłaszcza, że oprocentowanie lokat na okres dłuższy niż rok jest dziś mało wyższe niż 3%. Kupno obligacji to dobry sposób na dywersyfikację inwestowanych oszczędności, jeśli nie chcemy trzymać wszystkich pieniędzy na kontach bankowych. Szczegółowe informacje znaleźć można na oficjalnej stronie obligacji skarbowych: obligacjeskarbowe.pl

Inwestycja w lokal użytkowy

Czy lokal użytkowy to dobra inwestycja? Czy to lepsze rozwiązanie niż mieszkanie na wynajem? Ostatnio ceny użytków mocno spadły, a te lokale, które kiedyś kosztowały 17000 zł/metr kwadratowy, dziś kosztują o blisko 3000 – 4000 zł mniej. Wszystko dlatego, że właściciele obniżają ceny, a sporo osób chce prowadzić biznes i zarabiać. Przy kupnie jednak trzeba być mocno ostrożnym i sprawdzić najpierw plan zagospodarowania przestrzennego dla najbliższej okolicy, w której znajduje się upatrzony lokal. Lepiej upewnić się czy przypadkiem nie zostanie nieopodal w niedługim czasie wybudowana jakaś galeria handlowa, hipermarket czy jakaś sieciówka. Dla przykładu – ktoś na blogu independent trader w komentarzach pod którymś z wpisów wspomniał, że ma kolegę, który posiada lokal 25 m.kw. w Warszawie, na Saskiej Kępie, przy głównej ulicy i wynajmuje go na kebab zgarniając 5000 zł miesięcznie.
Oczywiste jest, że tam gdzie jest ruch i kręci się masa ludzi to lokal użytkowy praktycznie zawsze znajdzie najemcę nawet jeśliby na przeciwko był duży hipermarket. Swego czasu znakomitymi najemcami były banki, ale dzisiaj zamykają mniejsze oddziały i przenoszą działania do internetu. Jest to pewnego rodzaju zagrożenie, więc lokal należy kupować najlepiej w miejscu, w którym mieszka wielu ludzi (osiedla mieszkaniowe). Taką nieruchomość nawet w odległej przyszłości będzie się dało wynająć, bo wszystko nigdy nie zostanie całkowicie przeniesione do internetu.

Nieruchomość komercyjna przynieść może comiesięczną porządną pensję, o wiele wyższą niż tę jaką uzyskałoby się z lokalu mieszkalnego o podobnej wielkości. Obecnie rynek w Polsce jest dość trudny jeśli chodzi o inwestycje w mieszkania, a z czasem może być jeszcze trudniej. Wszystko dlatego, że powstaje nowe budownictwo, a spora część młodych ludzi emigruje i już nie wraca do kraju. W momencie gdy przybywa mieszkańców danego kraju to wtedy można mówić, że rynek mieszkaniowy jest obiecujący, tak jak ma to obecnie miejsce w Wielkiej Brytanii. U nas jest raczej odwrotnie.

Inwestycja w lokal użytkowy

Załóżmy, że dokonujemy zakupu nieruchomości pod wynajem prywatny albo komercyjny. Jeśli przyjdzie kryzys i pojawi się hiperinflacja to wystąpić mogą takie zjawiska jak: inflacja na poziomie dwucyfrowym, szybkie zwiększanie bazy monetarnej z jednoczesnym zmniejszaniem się standardu życia, bo wypłaty pracowników zawsze pozostają w tyle za wzrostem cen. Nastąpi spadek popytu i podaży oraz wzrost bezrobocia, kredyty natomiast niestety nie zmniejszą się wraz z inflacją, gdyż są na zmiennym oprocentowaniu. W takiej sytuacji ludzie będą dokonywać korekty swojego stylu życia. Jeśli wynajmujesz pokoje studentom to w dobie kryzysu może być tak, że spora część z nich się wyprowadzi i powrócą mieszkać z rodzicami. Z kolei firmy, które wynajmują lokale komercyjne mogą zbankrutować, a wtedy także takie nieruchomości będą stały puste. W takim przypadku posiadane zarabiające inwestycje, czyli aktywa zmieniają się w zobowiązania i nie będą przynosiły pieniędzy z najmu, a podatki za nie trzeba będzie płacić. Jeżeli jednak inwestor posiada 10 takich nieruchomości i straci najemców z 4 z nich to nadal ma szansę, iż 6 pozostałych lokali pozwoli na utrzymanie bilansu na plusie. Jeśli właścicielowi lokali nie uda się utrzymać płynności i zaczną go dobijać podatki to wówczas będzie on zmuszony zacząć sprzedawać swoje nieruchomości co może nie okazać się wcale łatwe podczas zapaści gospodarczej. Wszystko po to, aby zlikwidować powstający dług. Rozwiązaniem jest zaniżanie cen najmu albo ceny sprzedaży nieruchomości. W świetle tych uwag warto brać więc pod uwagę kupno kilku lokali w różnych lokalizacjach, co pozwoli zachować płynność finansową w przypadku ewentualnego kryzysu.

Lokale komercyjne w centrum większych miast, przy deptakach będą zawsze miały najemców i to nawet w trakcie kryzysu. Mając nieruchomość w dobrym punkcie zawsze wychodzi się na plus, bo w najgorszym wypadku lokal wynajmiesz po kosztach albo sam otworzysz w nim jakąś działalność. W Hiszpanii, parę lat temu, lokale w większych miastach, na wielu ulicach podczas kryzysu świeciły pustkami, ale ich właściciele, którzy przetrwali ten zastój to obecnie znowu zarabiają. Inwestowanie w lokale użytkowe jest więc dobrym rozwiązaniem.

Jak zainwestować wygraną w lotto?

Jak zainwestować wygraną w lotto? W tym wpisie prezentuję sposoby na zainwestowanie pieniędzy wygranych na loterii. Każdy, kto gra w lotto ma już zaplanowane, co zrobi z wygraną. Najczęściej są to marzenia, które na chwilę obecną są nieosiągalne np. dom, samochód czy wycieczka zagraniczna. Kiedy trafi nam się wygrana w lotto warto spełnić swoje marzenia lub spróbować zainwestować wygrane pieniądze albo jakąś ich część. Jak zainwestować wygraną w lotto? Sposobów na zainwestowanie i uzyskanie bezpiecznego zysku jest kilka, wszystko zależy od tego jak dobrze poruszamy się po rynku ofert bankowych. Najprostszym sposobem jest lokata bankowa. Lokata wysoko oprocentowana wiąże się z tym, że z pieniędzy zamrożonych na lokacie możemy skorzystać dopiero po jej zakończeniu. Minusem lokat z trochę wyższym oprocentowaniem np. 3 – 4% jest to, że mogą one opiewać na niezbyt wysokie kwoty, zwykle do 10000 – 20000 zł. Trzeba byłoby więc założyć kilkaset takich lokat, aby było to opłacalne, a zwykle jednak jeden klient może założyć na siebie maksymalnie jedną lokatę. Konto oszczędnościowe gdzie oprocentowanie jest niższe (zwykle maksymalnie do 1% w skali roku), ale dostęp do pieniędzy jest swobodny. Lokaty rentierskie również nie posiadają zbyt atrakcyjnego oprocentowania, ale i w tej opcji dostęp do pieniędzy mamy, co miesiąc lub kwartał.

Jak zainwestować wygraną w lottoJeśli lokata to nie jest opcja, która nas interesuje to w takim razie jak inaczej zainwestować wygraną w lotto? Warto zastanowić się nad rozkręceniem własnego biznesu. Mały sklepik, restauracja czy też auto handel pozwoli ulokować nam pieniądze i przy dobrym zarządzaniu zbierać z nich profity do tego dochodzi fakt spełniania swoich marzeń oraz bycie sobie samemu szefem. Jeśli nie zbyt dobrze czujemy się w zarządzaniu, warto zastanowić się nad zakupem firmy już działającej. Jeśli zainteresujemy się tą opcją powinniśmy obejrzeć wycenę spółek na giełdzie.

Co zrobić z wygraną w lotto?

Inną opcją zainwestowania wygranej to sfinansowanie dobrego pomysłu w zamian za udziały. Jeśli jednak nie finansowanie biznesu ani własny biznes to jak zainwestować wygraną w lotto? Inwestycje na giełdzie przynoszą duży zysk, ale wiążą się jednak ze sporym ryzykiem. Nie warto kupować akcji za całą wygraną lepszym pomysłem jest zainwestowanie części wygranej. Na giełdzie funkcjonują jeszcze fundusze inwestycyjne, można też wybrać opcję zarządzania aktywami. Można swoimi pieniędzmi na giełdzie inwestować agresywnie poprzez rynek akcji lub bezpieczniej korzystając z opcji obligacji.

Na co ja wydałbym wygrane 10 milionów złotych w lotto? Zakładam, że te 10 milionów otrzymałem na czysto na konto już po odliczeniu podatku.
– za 1 milion złotych zakupiłbym różne kruszce szlachetne w sztabkach, monetach i biżuterii (złoto, srebro, platyna),
– za 1 milion złotych kupiłbym odpowiednio dużą działkę i postawił tam 2 kryte korty tenisowe (inwestycja raczej szybko by się nie zwróciła poprzez wynajem na godziny, ale miałbym zawsze gdzie pograć ze znajomymi bez konieczności wynajmu kortu od kogoś innego),
– za kolejny 1 milion postawiłbym też dom na sporej działce w rejonie Polski, gdzie nie ma jeszcze tak szalonych cen za ziemię (prawdopodobnie Podlasie lub rejon Mazur) i kupiłbym dobre, bezpieczne auto za około 100000 zł,
– 1 milion zł trzymałbym w gotówce (różne waluty: dolar, euro, frank szwajcarski oraz kupiłbym trochę wirtualnej waluty jak bitcoin), część pieniędzy trzymałbym też w polskich złotych, aby przeznaczyć je na bieżącą konsumpcję (podróże i inne zachcianki)
– 1 milion zł przeznaczyłbym na rozwinięcie jakiegoś biznesu (najlepiej bezobsługowego, który mógłby generować po czasie dochód pasywny, albo którym można zarządzać poświęcając mu najwyżej kilkanaście godzin tygodniowo)
Pozostałe 5 milionów położyłbym na lokaty lub konta oszczędnościowe w 5 różnych bankach. Przyjmując, że roczne oprocentowanie wyniesie marne 0,8% przy takich kwotach to 5 milionów zarobi dla mnie po roku 32400 zł co daje 2700 zł miesięcznie. Nie jest to raczej zawrotna kwota, dlatego prawdopodobnie szukałbym okazji zakupowych jakichś nieruchomości użytkowych, aby zarabiać na wynajmie. Mogłoby to też być mieszkanie kilkupokojowe w dużym mieście, które można wynajmować studentom na pokoje. Prawdopodobnie rozważyłbym także zakup domu z pokojami na wynajem gdzieś nad polskim morzem, z którego mógłbym korzystać do woli cały rok, a w sezonie wynajmować go turystom.
I to tyle moich pomysłów na to co zrobić z wygraną w lotto. Myślę, że plan jest niezły – wystarczy tylko wygrać w lotto! 🙂

W co inwestować małe kwoty pieniędzy?

W co inwestować małe kwoty? Przyszło nam żyć w takich czasach, że naprawdę mała grupa osób jest w stanie odłożyć cokolwiek ze swojej wypłaty. Będąc takim szczęśliwym posiadaczem nadwyżki finansowej niejedna osoba zastanawia się w co inwestować małe kwoty pieniężne. Nim jednak rozwiejemy tą kwestę należy doprecyzować pewne pojęcia. Bardzo często mając na myśli inwestowanie kapitału myli się je z oszczędzaniem. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że faktycznie oszczędzanie znacząco różni się od inwestowania.

gdzie inwestować małe pieniądzeMając na myśli oszczędzanie swoich pieniędzy mamy zamiar w ten sposób sfinansować ewentualne wydatki w przyszłości, które planujemy lub też należą one do kategorii tych nieoczekiwanych. Tego rodzaju działanie wiąże się jednoznacznie niechęcią do przesadnego ryzyka i tym samym utraty części ciężko odkładanej gotówki. Z kolei inwestowanie to forma mająca na celu pomnożenie posiadanych pieniędzy, co wiąże oczywiście z możliwością utraty części kapitału. Mając w planach mnożenie posiadanej gotówki inwestor zadaje sobie w głowie pytanie: w co inwestować małe kwoty? Część osób dąży do inwestycji z większymi sumami, a inni z kolei, niejako z konieczności, muszą zadowolić się mniejszymi, lecz systematycznymi inwestycjami. O ile w przypadku większej gotówki łatwiej jest o różnego typu inwestycje, to mając niewielkie kwoty ciężko jest laikowi zbudować solidny portfel inwestycyjny. Nie bez powodu często pojawia się w takich sytuacjach myśl w co te małe kwoty zainwestować.

Na dodatek sytuacji nie poprawia przekonanie naszego społeczeństwa do pomnażania niewielkich sum pieniężnych. Wiąże się to po pierwsze z tym, że nie wiedzą oni jak inwestować małe pieniądze, a także wolą je przeznaczyć na bieżącą konsumpcję. To duży błąd, ponieważ pieniądz przyciąga do siebie zawsze większą sumę i tym samym systematycznie inwestując, nawet w lokaty, jesteśmy w stanie uzbierać w dłuższej perspektywie całkiem pokaźną sumkę. Niestety tego rodzaju systematyczność w inwestowaniu jest najtrudniejsza, bo zawsze znajdą się jakieś powody do wydania danej kwoty zamiast ją pomnażać w dalszym ciągu. Decydując się więc na inwestycje dysponując małymi sumami należy wybierać spośród wielu form wyłącznie te, które wymuszają na nas regularne wpłaty. Tu należy rozejrzeć się za odpowiednimi programami inwestycyjnymi oferowanymi przez banki, bądź zainteresować się tzw. pożyczkami społecznościowymi. Przy pożyczkach społecznościowych każdy może inwestować nawet niewielkie kwoty np. 100 czy 500 zł miesięcznie, w zależności od zasobności portfela w danym momencie. Warto podkreślić fakt, że można tam znaleźć możliwości inwestycyjne z całkiem wysokim oprocentowaniem sięgającym nawet ponad 20%.

Wiele osób uważa też, że małe kwoty warto inwestować w swój rozwój, biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach. Ma to duże znaczenie, bo może sprawić, że zdobywszy pewne umiejętności będziemy w stanie zarabiać więcej, a co za tym idzie, więcej odłożyć pieniędzy na inwestycje.

Podsumowując podam kilka przykładów w co inwestować małe pieniądze:
– kurs, aby nabyć jakieś dodatkowe umiejętności np. prawo jazdy wyższej kategorii, obsługa wózków widłowych,
– okazyjne kupno używanego drobnego towaru, który można następnie sprzedać drożej w internecie lub na targu staroci (auta, elektronika, ozdobne wyroby metalowe, monety, obrazy, rzeźby itp),
– kupno książek i poradników, z których można nauczyć się czegoś nowego co przyda się w przyszłości,
– kupno wirtualnej waluty, której cena na razie nie jest tak wysoka jak bitcoin, a w przyszłości może się zwiększyć,
– kupno rzadkich gatunków alkoholu i schowanie ich w piwnicy na wiele lat, bo wiadomo, że wino im starsze tym lepsze i droższe,
– kupno domeny internetowej i założenie swojej strony, dzięki której możesz zarabiać na reklamach, programach partnerskich bądź sprzedawać swoje usługi.

Myślę, że te kilka przykładów w co warto inwestować małe kwoty wystarczy, aby natchnąć Cię do poszukiwania najlepszych rozwiązań w zależności od kwot pieniędzy jakie chcesz przeznaczyć na inwestycje.

Jak inwestować małe kwoty?

Jak inwestować niewielkie kwoty? Inwestycja to pojęcie bardzo ogólnie, bowiem człowiek codziennie inwestuje, a raczej wydaje pieniądze na swoje dzieci, samochód oraz przyjemności. W tym krótkim artykule postaram się Państwu przybliżyć nieco temat inwestycji małych kwot, dzięki którym po pewnym czasie uda się zarobić dodatkowe pieniądze. Zanim jednak zaczniemy część praktyczną zastanówmy się nad teorią. Czy w dzisiejszym świecie inwestycja jest w 100% pewna? Czy możemy być pewni, że inwestując powiedzmy tysiąc złotych faktycznie wyjdziemy na plus? Zanim zostanie dokonana lokata w jeden z instrumentów finansowych (akcje, obligacje, udziały inwestycyjne, lokaty), musi zostać rozstrzygnięty problem wyboru optymalnego wzajemnego układu – relacji trzech wielkości: ryzyka (albo jego odwrotności — pewności), rentowności i płynności.
Problem polega na tym, że każda z tych wielkości (cech) ma określony, również negatywny wpływ na inne. Dla przykładu: duża płynność to na ogół mała rentowność, a mała rentowność wiąże się z małym ryzykiem itp. Ryzyko to możliwość utraty części lub całości kapitału albo wynagrodzenia za jego użyczenie również w części lub całości. Rentowność to wysokość dochodu z użyczonego kapitału. Płynność z kolei to możliwość szybkiej i korzystnej wymiany na gotówkę. Gotówka jest to środek o najwyższej płynności.

inwestowanie małych kwotNawet jeśli chcesz inwestować małe kwoty to powinieneś oczekiwać i starać się przeprowadzać swoje inwestycje finansowe tak, aby:
—  osiągnąć możliwie największy zysk,
—  zmniejszyć możliwie najbardziej ryzyko.
Zysk i ryzyko pozostają względem siebie w pewnej relacji. Im większe jest ryzyko, tym większy jest zysk. Im mniejsze jest ryzyko, tym mniejszy jest zysk. Jest to więc relacja dość niewesoła dla Ciebie jako inwestora.

Sieć internetowa jest miejscem, gdzie codziennie przepływają miliony dolarów. Oczywiście możemy się nadziać na oszustów oraz ludzi mających swoje alter ego, ale w większości przypadków Internet okazuje się miejscem idealnym do zarabiania oraz inwestowania pieniędzy.W zasadzie dzisiaj możliwe jest już inwestowanie i lokowanie pieniędzy w zasadzie bez wychodzenia z domu. Przez internet założysz lokatę w banku, otworzysz konto maklerskie, aby kupować i sprzedawać akcje giełdowe (tutaj próg wejścia może wymagać zainwestowania co najmniej kilku tysięcy złotych) itp. Możesz także spróbować swoich sił w zarabianiu przez internet, a nie inwestowaniu. A zarabiać można na kilka sposobów choć najwięcej korzyści daje udział w programach partnerskich. Ich popularność polega na tym, że konsument, czyli osoba prywatna zapisując się do tego programu może po zarobieniu ustalonej kwoty przelać pieniądze z wirtualnego konta do swojego banku bez problemów. Zwłaszcza młodzi ludzie chwalą sobie ten aspekt działania programów partnerskich. Ale czym konkretnie jest taki program? Jak w inwestować w nie niewielkie kwoty, aby później czerpać spore zyski?

Nie zapominajmy, że Internet tworzymy my – Internauci. To dzięki nam strony internetowe generują sporą ilość wejść i mogą zarabiać pieniądze. Powinniśmy też coś z tego mieć. Zapisując się do programu po prostu promujemy jakieś produkty, za których ewentualną sprzedaż dostajemy prowizję. Często wystarczy tylko 100 złotych inwestycji na założenie swojej strony (hosting + domena), aby móc w przyszłości, przy odrobinie włożonej pracy, zarabiać tyle samo, ale tygodniowo. Na dokładne opisanie działania programów partnerskich i wytłumaczenie ich mechanizmu konieczny będzie obszerniejszy poradnik. W skrócie można jednak napisać, że jest to jeden z najlepszych choć nie najszybszych sposobów na pomnożenie domowego budżetu.

Nie bójmy się inwestować małych kwot. Warto zacząć choćby od lokowania pieniędzy w lokaty, gdzie próg wejścia to jest zwykle 1000 zł. Co prawda kokosów nie zarobimy, ale 4% zwrotu z inwestycji po miesiącu lub dwóch jest gwarantowane. Spróbować nie zaszkodzi, bo przecież co mamy do stracenia? Lokaty bankowe są objęte gwarancjami Funduszu Bankowego, więc jest to najbezpieczniejsza inwestycja z możliwych. Stracić możemy najwyżej tylko czas jeśli np. zamiast lokat zdecydujemy się na naukę i np. budowę swojej strony internetowej pod program partnerski. Ale przecież czasu jest dużo, a wiedza wyniesiona z działań w internecie może kiedyś okazać się bezcenna.

Tematyka artykułu:

  • w co inwestować małe kwoty
  • jak inwestować małe kwoty
  • małe inwestycje
  • gdzie inwestować małe kwoty
  • inwestycje w banku o małym ryzyku

Obligacje detaliczne a hurtowe – różnice

Różnice między obligacjami hurtowymi a detalicznymi. Wszystkie obligacje hurtowe są papierami wartościowymi na okaziciela. Nominał obligacji wynosi 1000 zł. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej. Wszystkie informacje dotyczące obligacji oraz szczegóły danej oferty zawarte są zawsze w listach emisyjnych wydawanych przez ministra finansów i publikowanych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

Wartość nominalną obligacji danej emisji, podobnie jak stopę procentową, według której obligacje są oprocentowane, wreszcie wysokość należnych odsetek i sposób obliczenia stopy dyskonta, określa list emisyjny. W liście emisyjnym znajduje się również cena zakupu obligacji dla jednej oferty i sposób wyliczenia ceny, wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek dla obligacji serii o danym terminie wykupu.

Rodzaje obligacji hurtowych

Emitowane przez Skarb Państwa i dostępne na przetargach hurtowe obligacje skarbowe mają stałe lub zmienne oprocentowanie. W ofercie są także obligacje zerokuponowe. Obecnie oferowane są następujące obligacje hurtowe:

obligacje dwuletnie „zerokuponowe” (OK),
obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (PS),
obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu (DS),
obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (DZ),

Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej w kolejnych, poszczególnych okresach odsetkowych. Naliczanie oprocentowania rozpoczyna się od dnia zapłaty za obligacje, natomiast od momentu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

Rozliczaniem i przechowywaniem obligacji hurtowych zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Bezpośredni dostęp do przetargów w NBP jest zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów posiadających status DSPW oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego – pozostali inwestorzy zainteresowani nabyciem tych papierów muszą skorzystać z pośrednictwa DSPW.

Bony skarbowe to – obok obligacji – drugi rodzaj papieru wartościowego, którego emisja służy finansowaniu deficytu budżetowego. Pierwsza emisja bonów skarbowych miała w Polsce miejsce w 1991 roku. W odróżnieniu jednak od obligacji, bony skarbowe są instrumentem krótkoterminowym: ich maksymalny czas „życia” nie przekracza 52 tygodni (czyli roku). Bony sprzedawane są na przetargach, w których biorą udział inwestorzy instytucjonalni (banki i biura maklerskie).

Gdzie można kupić obligacje detaliczne?

Nominał tych obligacji wynosi 100 zł, emitowane są co miesiąc, a oferowane są osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Obligacje skarbowe już od pierwszej serii (od czerwca 1992) emitowane są w formie zdematerializowanej. Oznacza to, że nie mają postaci fizycznej i istnieją jedynie jako zapis komputerowy. W przypadku obligacji dwu- i czteroletnich nabywca musi wskazać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku, na który trafią pieniądze w chwili wykupu obligacji.

Kupując obligacje detaliczne, można za nie płacić:

– gotówką,
– bankowym czekiem gotówkowym,
– przelewem na rachunek POK,
– odpowiednimi obligacjami poprzedniej serii przedkładanymi do wykupu (zamiana, rolowanie),
– innymi formami płatności akceptowanymi przez POK (zależą one od regulaminu danego biura maklerskiego).

Zamiana czyli rolowanie obligacji
Kolejną formą nabywania obligacji jest ich zamiana. Właściciele obligacji trzyletnich, dla których zbliża się termin wykupu, mogą przedłużyć inwestycję, dokonując zamiany (rolowania) na kolejną serię tych obligacji. Aby zachęcać do przedłużania inwestycji, często cena zamiany nowej serii ustalana jest poniżej ceny emisyjnej (tzn. z dyskontem).

Obligacje detaliczne można oczywiście kupować poprzez Internet, przez telefon, w oddziałach PKO oraz w biurach maklerskich. Transakcje odbywają się za pośrednictwem strony internetowej http://www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Sama procedura zakupu jest prosta i gwarantuje bezpieczeństwo nabywcom.

jak kupować obligacje

 

Jak zainwestować 50000 zł?

Jak można zainwestować 50 tys. złotych? Inwestowaniem i zarabianiem pieniędzy zajmuje się praktycznie każdy z nas, czasami nawet kompletnie nieświadomie. Ci z większą świadomością robią to w sposób bardziej zorganizowany, między innymi lokując środki w funduszach inwestycyjnych lub na lokatach. Zastanawiając się nad tym, jak zainwestować swoje pieniądze w sposób skuteczny i efektywny, czyli aby przynosiły nam jak największe zyski, warto jednak pamiętać o innych możliwościach, jakie współcześnie daje nam branża finansowa. Przykładem mogą tu być chociażby akcje giełdowe, rynek Forex, inwestowanie w walutę lub pożyczki społecznościowe (jako pożyczkodawca). Innymi sposobami na to, jak zainwestować pieniądze, są z kolei konta oszczędnościowe lub lokaty, które co prawda gwarantują pewny zysk, ale z drugiej strony jest to z reguły niewielka kwota. Osoby lubiące finansowe balansowanie na linie i niebojące się inwestowania dużych kwot w fundusze lub akcje o zwiększonym potencjalne ryzyka, mogą zaś skorzystać właśnie z tego typu ofert inwestycyjnych, które – jeśli okażą się trafioną – dają ogromne, nawet kilkudziesięcioprocentowe zyski.

Czy 50000 zł to duża kwota na inwestycję? Z jednej strony tak – jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie czy w lokaty, a nawet własny biznes. Z drugiej strony jednak nie da się z taką kwotą inwestować w nieruchomości. Chyba, że interesuje nas kupno gruntów, bo o domu czy mieszkaniu nie ma mowy, a przynajmniej za gotówkę. Oczywiście jeśli ktoś się uprze i uważa, że najbezpieczniejsze są inwestycje w nieruchomości to mając 50 tysięcy złotych (posiadając taki spory wkład własny i dobre zarobki dostaniesz spokojnie kredyt na 300,000 zł) można kupić mieszkanie na kredyt. Jeśli kupione mieszkanie uda się od razu wynająć to kredyt będzie się spłacać sam, a nawet możesz generować pewne zyski.
A może za 50 tys. kupić działkę i zacząć budowę domu? To też jest wyjście, bo dom w dobrej okolicy to pewna inwestycja. Poza tym nie wiążesz się umową kredytową z bankiem, a kontynuujesz budowę wtedy, gdy masz wolne środki pieniężne na kolejne materiały budowlane. Przyznam się, że ta opcja osobiście najbardziej mi odpowiada.

jak można zainwestować 50 tys złotychOsoby kompletnie nieznające zasad inwestowania pieniędzy w lokaty, fundusze, giełdę czy Forex mogą mieć sporo problemów z właściwym lokowaniem swojej gotówki. Takim inwestorom z reguły poleca się więc albo branżową prasę, albo specjalne poradniki – słowem wszystko to, co warto przeczytać, aby nie stracić wszystkich swoich oszczędności. Dzięki temu bardzo często mogą oni uniknąć problemów związanych z niewłaściwym inwestowaniem, np. w fundusze wysokiego ryzyka. Dodatkowo mają także możliwość teoretycznego poznania branży i chociaż pobieżnego zrozumienia jej zasad, zanim zaczną w praktyce „bawić się” w zarabianie pieniędzy. W takim razie co warto przeczytać, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Pomocna jest lektura internetowych poradników oraz blogów tematycznych, które prowadzone są zazwyczaj albo przez specjalistów finansistów, albo przez amatorów, którzy własnymi siłami dorobili się sporej gotówki teraz dzielą się swoją wiedzą z innymi. Innym niezwykle cennym źródłem wartościowych informacji o rynku inwestycyjnym są branżowe fora internetowe, na których nie tylko można czytać ciekawe wskazówki, ale również zadawać samemu interesujące nas pytania. To tyle odnośnie inwestowania na rynku akcji czy Forex. Jak zdobędziesz już odpowiednią ilość wiedzy w tym temacie to jak najbardziej możesz zainwestować te 50000 zł na giełdzie. Jest to całkiem spora kwota, a przy dobrych wiatrach i decyzjach liczyć możesz na kilkanaście, kilkadziesiąt procent zysku rocznie.

Większy zysk może przynieść tylko własny biznes, ale tutaj trzeba się wstrzelić w jakąś niszę. Za pięćdziesiąt tysięcy złotych można już kupić np. maszyny (by świadczyć jakieś usługi czy je wypożyczać), wyposażyć lokal czy kupić towar, który będziesz sprzedawać itp. Tutaj liczy się pomysł. Bez dobrego pomysłu i rozpisania sobie biznes planu nawet nie ma co się brać za prowadzenie własnej firmy. Moim zdaniem jest to równie kusząca propozycja inwestycji, ale raczej dla tych osób, które nie boją się ryzyka i mają jakiś pomysł. Ale o w tym temacie postaram się rozpisać w którymś z kolejnych wpisów na tym blogu.

Tematyka artykułu:

  • w co zainwestować 50000
  • jak zainwestować 50000
  • w co zainwestowac 50 tys
  • jak zainwestować 50 tys zł
  • pewna inwestycja 50tysięcy zl

Polisa posagowa dla dziecka na przyszłość

Polisa dla dziecka na przyszłość, czyli co należy wiedzieć przed dokonaniem wyboru polisy. We wpisie tym postaram się zawrzeć najważniejsze informacje jakie należy wiedzieć o polisach posagowych.

Odkładanie pieniędzy na posag i przyszłość naszej pociechy jest wielce istotne w dzisiejszych czasach. Radość z posiadania potomka potrafi przysłonić rodzicowi cały świat. Obserwowanie jak dziecko dorasta i uczy się to najpiękniejsze chwile rodzicielstwa. Jako dobry rodzic starasz się zrobić dla niego wszystko. A co się stanie jeśli ulegniesz jakiemuś wypadkowi, który uniemożliwi Ci kontynuowanie kariery zawodowej albo co gorsza zakończy Twoje życie? Co się wówczas stanie z Twoim dzieckiem? Przeczytaj poniższy artykuł i zastanów się czy nie chciałbyś już w tej chwili zabezpieczyć finansowo swoje dziecko.

Śmierć któregoś z rodziców jest ogromnym szokiem, nie tylko dla dziecka. Prawie wszystkie polisy posagowe zostają zamknięte wypłatą pieniędzy – w formie stypendium podczas nauki lub jednorazowo, do wykorzystania, na przykład, przy kupnie mieszkania lub jego wyposażenia. Podejmując decyzję o formie zabezpieczenia przyszłości Twojego dziecka, pamiętaj, że w obecnych czasach może zdarzyć się praktycznie wszystko.

Banki i fundusze inwestycyjne oferują programy posagowe umożliwiające zapewnienie dziecku dobrego startu po kilku lub kilkunastu latach wpłacania składek. Programy te nie ochronią jednak przyszłości dziecka w razie wypadku jego rodzica lub obojga rodziców. Ochronę może zapewnić tylko ubezpieczeniowa polisa posagowa.

Polisa posagowa na dziecko

Polisy posagowe składają się z dwóch elementów: ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej dziecko i/lub rodziców oraz funduszu inwestycyjnego. Ochronę zapewnia towarzystwo ubezpieczeniowe (składka stanowi zwykle kilka procent wpłat), zaś inwestycjami zajmuje się, w zależności od firmy, albo samo towarzystwo, albo zewnętrzny fundusz.
W przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców towarzystwo wpłaci na rachunek dziecka sumę ubezpieczenia. Określa ją osoba wykupująca polisę, może to być zwykle od dziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W zależności od polisy kontrolę nad tymi sumami otrzymuje kolejny prawny opiekun dziecka lub kapitał pozostaje w gestii towarzystwa ubezpieczeniowego do chwili osiągnięcia przez dziecko wieku 18 lub 21 lat (to również wynika z zapisów umowy polisy). W tym drugim przypadku pieniądze wciąż są inwestowane.

Polisa na ochronę dla rodziców

W razie śmierci dziecka w niektórych towarzystwach rodzice otrzymają odszkodowanie (jego wysokość określa polisa). Zawsze zostanie przekazana łączna suma zebranych i zainwestowanych pieniędzy. Nie zmniejszy to tragedii, ale pieniądze te zawsze mogą się przydać.
Niektóre polisy posiadają dodatkowe opcje chroniące zdrowie rodziców. Jeżeli spotka nas nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszkodzeniem zdrowia lub trwałym inwalidztwem, zgłaszamy to towarzystwu ubezpieczeniowemu. W takich przypadkach można liczyć na odszkodowanie lub przejęcie przez towarzystwo obowiązku opłacania składek aż do końca trwania polisy. Tak czy tak, mamy pewność, że nasze dziecko wystartuje w dorosłe życie z jakimś kapitałem.

Małe pieniądze z polisy posagowej?

Polisy posagowe nadal u niektórych osób wywołują jednoznaczne skojarzenia z okresu sprzed 1990 roku. Po wielu latach oszczędzania na polisie, gdzie wpłaty były wysokie jak na ówczesne możliwości, dzieci otrzymywały w zasadzie grosze. Wynikało to z faktu, iż pieniądze te trafiały od razu do państwa, które ich nie inwestowało, lecz zużywało oszczędności swoich obywateli na bieżące potrzeby. Obecnie jednak towarzystwa ubezpieczeniowe są firmami działającymi na kapitalistycznym rynku kapitałowym, gdzie na takie rzeczy nie może być miejsca.

Jakie są rodzaje polis posagowych?

Jak wybrać polisę posagową na przyszłość dziecka? Polisy są różne, tak jak różne są towarzystwa ubezpieczeniowe. Firmy oferują rozmaite produkty, ponieważ chcą dać swoim klientom maksimum wyboru. Rodzice mogą więc wybierać opcje, które najbardziej im odpowiadają. Polisa może mieć zwiększony poziom ochrony (wówczas mniej pieniędzy jest inwestowanych) albo też zapewniać ochronę minimalną (wówczas większość pieniędzy trafia na rynek kapitałowy). Skutki można zwykle zniwelować: dokupując inną indywidualną polisę na życie lub wpłacając odrębne składki zwane lokacyjnymi.

Przykładowy zakres indywidualnego ubezpieczenia posagowego (zapisy umowy)

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem zgon ubezpieczonego, dożycie uposażonego do końca trwania umowy. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i uposażonego. Polisę można poszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

– zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
– ubezpieczenie renty posagowej,
– inwalidztwo współubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
– przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
– posagowy fundusz inwestycyjny.

Istnieje możliwość jednorazowego opłacenia składki za cały okres ubezpieczenia. Poza tym składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Nie ma możliwości zamiany danej ochrony ubezpieczeniowej na inną. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. Umowę może podpisać osoba w wieku od 18 do 65 lat (dla dziecka od 0 do 18 lat). Umowa trwa minimum 5 lat z zastrzeżeniem wieku ubezpieczonego 70 lat (w przypadku wpłaty jednorazowej jest to 80 lat). Współubezpieczony (uposażony), który ukończył 18 lat, ma prawo do skrócenia okresu ubezpieczenia, jeżeli zawarł związek małżeński, został rodzicem, rozpoczął naukę w szkole wyższej. Umowa może obowiązywać do 18. (w pierwszą rocznicę polisy po ukończeniu 18 lat) lub 25. roku życia (nie później niż w pierwszą rocznicę po ukończeniu 25 lat) uposażonego. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Umowa jest rozwiązywana w przypadku:
– podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji na temat oceny ryzyka,
– jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku umyślnego czynu uposażonego. Samobójstwa ubezpieczonego (w ciągu 2 lat od podpisania umowy).

a także jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:

– działań wojennych, stanu wojennego,
– dobrowolnego czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, rozruchach, zamieszkach,
– poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
– oportunistycznej infekcji, jeżeli ubezpieczony w chwili śmierci był nosicielem HIV,
– samookaleczenia się ubezpieczonego.

Jak ulokować bezpiecznie pieniądze?

Jak ulokować bezpiecznie pieniądze? Jeśli nie lubisz ryzyka, a mniej bezpieczne obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne Cię przerażają to najlepszą inwestycją będzie lokata bankowa. Należą one do najbezpieczniejszych obecnie form inwestowania pieniędzy. To bezpieczeństwo wynika z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie upadku banku zwróci inwestorom przynajmniej część oszczędności (do 100,000 euro).

W finansach niestety jest tak, że to co bezpieczniejsze, jest również zwykle mniej opłacalne. Dlatego na lokacie w banku przez rok zarabia się zwykle mniej niż niekiedy w kilka dni na giełdzie.

Stałe czy zmienne oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie (stopy) lokat zawsze liczone jest w okresie rocznym. Banki oferują lokaty o dwóch rodzajach oprocentowania: zmiennym oraz stałym. Wymienione jako pierwsze jest podnoszone lub raczej częściej obniżane wraz ze zmianami sytuacji na rynku pieniężnym. Drugi typ oprocentowania pozostaje utrzymany w całym okresie, na jaki zgodziłeś się wyłożyć pieniądze. Od lat inflacja w Polsce spada, a razem z nią, niestety, wysokość odsetek lokat w bankach. Przewidując taką możliwość, bankowcy oferują zwykle oprocentowanie stałe niższe od zmiennego.

Na jaki termin założyć lokatę?

Załóżmy, że lokujesz pieniądze w banku na dwa lata. Po pół roku potrzebujesz jednak gotówki na nowy samochód, bo starego nie opłaca się naprawiać. W przypadku, gdy zerwiesz lokatę, czyli rozwiążesz umowę z bankiem to stracisz oprocentowanie. Co najwyżej naliczone zostaną niewielkie odsetki (to zwykle zapisane jest w umowie lokaty), jak przy wkładach płatnych na każde żądanie. Koniecznie więc należy zapytać w banku (albo czytać uważnie regulamin) ile będzie wynosić oprocentowanie w razie zerwania lokaty.

Jak lokować pieniądze na lokacie?

Jeśli dysponujesz większą sumą pieniędzy lepiej jest podzielić ją na kilka porcji. Jeśli za jakiś czas okaże się, że potrzebujesz nieco grosza to zerwiesz tylko jedną z lokat, a reszta Twoich oszczędności będzie pracowała dalej. Często zdarza się, że od lokowania oszczędności na rok czy dwa lata bardziej opłacalne jest założenie np. lokaty półrocznej lub trzymiesięcznej, przedłużanej na kolejne, analogiczne okresy. Dzięki temu wcześniej możesz obracać pieniędzmi, a co za tym idzie uzyskane odsetki zainwestować.

Ile wynosi kapitalizacja odsetek na lokacie?

Oprocentowanie lokaty to nie wszystko. Zwrócisz także należy uwagę na to z jaką częstotliwością bank nalicza odsetki, bo im częściej, tym lepiej. Będziesz mieć wówczas stały dopływ pieniędzy przed zakończeniem okresu lokaty. Banki zwykle naliczają odsetki po upływie określonego czasu, na jaki powierzysz im swoje pieniądze. To właśnie kapitalizacja sprawia, że tzw. oprocentowanie efektywne (rzeczywiste) jest inne niż nominalne, wyszczególnione w umowie. Załóżmy, że półroczna lokata ma nominalne oprocentowanie 6% rocznie. Po pół roku z każdych 100 zł otrzymamy 3 zł odsetek minus podatek. Po dodaniu ich do kapitału (w sumie 102,43 zł) po następnym półroczu otrzymasz 104,92 zł. Wniosek: efektywne oprocentowanie wyniosło więc 4,86%. Inaczej jest przy kredytach – tam efektywne oprocentowanie jest niższe od nominalnego i dlatego banki kuszą nim klientów w reklamach.

Lokata dynamiczna czy rentierska?

Banki mają w swojej ofercie także lokaty rentierskie umożliwiające wyciąganie odsetek np. co miesiąc lub co trzy. Rzadziej ostatnio pojawiają się lokaty z dzienną kapitalizacją. Są też lokaty dynamiczne, w których odsetki zależne są od okresu, po którym wyjmiesz swoje pieniądze.