Jak ulokować bezpiecznie pieniądze?
Jak ulokować bezpiecznie pieniądze? Jeśli nie lubisz ryzyka, a mniej bezpieczne obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne Cię przerażają to najlepszą inwestycją będzie lokata bankowa. Należą one do najbezpieczniejszych obecnie form inwestowania pieniędzy. To bezpieczeństwo wynika z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie upadku banku zwróci inwestorom przynajmniej część oszczędności (do 100,000 euro).

W finansach niestety jest tak, że to co bezpieczniejsze, jest również zwykle mniej opłacalne. Dlatego na lokacie w banku przez rok zarabia się zwykle mniej niż niekiedy w kilka dni na giełdzie.

Stałe czy zmienne oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie (stopy) lokat zawsze liczone jest w okresie rocznym. Banki oferują lokaty o dwóch rodzajach oprocentowania: zmiennym oraz stałym. Wymienione jako pierwsze jest podnoszone lub raczej częściej obniżane wraz ze zmianami sytuacji na rynku pieniężnym. Drugi typ oprocentowania pozostaje utrzymany w całym okresie, na jaki zgodziłeś się wyłożyć pieniądze. Od lat inflacja w Polsce spada, a razem z nią, niestety, wysokość odsetek lokat w bankach. Przewidując taką możliwość, bankowcy oferują zwykle oprocentowanie stałe niższe od zmiennego.

Na jaki termin założyć lokatę?

Załóżmy, że lokujesz pieniądze w banku na dwa lata. Po pół roku potrzebujesz jednak gotówki na nowy samochód, bo starego nie opłaca się naprawiać. W przypadku, gdy zerwiesz lokatę, czyli rozwiążesz umowę z bankiem to stracisz oprocentowanie. Co najwyżej naliczone zostaną niewielkie odsetki (to zwykle zapisane jest w umowie lokaty), jak przy wkładach płatnych na każde żądanie. Koniecznie więc należy zapytać w banku (albo czytać uważnie regulamin) ile będzie wynosić oprocentowanie w razie zerwania lokaty.

Jak lokować pieniądze na lokacie?

Jeśli dysponujesz większą sumą pieniędzy lepiej jest podzielić ją na kilka porcji. Jeśli za jakiś czas okaże się, że potrzebujesz nieco grosza to zerwiesz tylko jedną z lokat, a reszta Twoich oszczędności będzie pracowała dalej. Często zdarza się, że od lokowania oszczędności na rok czy dwa lata bardziej opłacalne jest założenie np. lokaty półrocznej lub trzymiesięcznej, przedłużanej na kolejne, analogiczne okresy. Dzięki temu wcześniej możesz obracać pieniędzmi, a co za tym idzie uzyskane odsetki zainwestować.

Ile wynosi kapitalizacja odsetek na lokacie?

Oprocentowanie lokaty to nie wszystko. Zwrócisz także należy uwagę na to z jaką częstotliwością bank nalicza odsetki, bo im częściej, tym lepiej. Będziesz mieć wówczas stały dopływ pieniędzy przed zakończeniem okresu lokaty. Banki zwykle naliczają odsetki po upływie określonego czasu, na jaki powierzysz im swoje pieniądze. To właśnie kapitalizacja sprawia, że tzw. oprocentowanie efektywne (rzeczywiste) jest inne niż nominalne, wyszczególnione w umowie. Załóżmy, że półroczna lokata ma nominalne oprocentowanie 6% rocznie. Po pół roku z każdych 100 zł otrzymamy 3 zł odsetek minus podatek. Po dodaniu ich do kapitału (w sumie 102,43 zł) po następnym półroczu otrzymasz 104,92 zł. Wniosek: efektywne oprocentowanie wyniosło więc 4,86%. Inaczej jest przy kredytach – tam efektywne oprocentowanie jest niższe od nominalnego i dlatego banki kuszą nim klientów w reklamach.

Lokata dynamiczna czy rentierska?

Banki mają w swojej ofercie także lokaty rentierskie umożliwiające wyciąganie odsetek np. co miesiąc lub co trzy. Rzadziej ostatnio pojawiają się lokaty z dzienną kapitalizacją. Są też lokaty dynamiczne, w których odsetki zależne są od okresu, po którym wyjmiesz swoje pieniądze.