Jak inwestować małe kwoty?

Jak inwestować niewielkie kwoty? Inwestycja to pojęcie bardzo ogólnie, bowiem człowiek codziennie inwestuje, a raczej wydaje pieniądze na swoje dzieci, samochód oraz przyjemności. W tym krótkim artykule postaram się Państwu przybliżyć nieco temat inwestycji małych kwot, dzięki którym po pewnym czasie uda się zarobić dodatkowe pieniądze. Zanim jednak zaczniemy część praktyczną zastanówmy się nad teorią. Czy w dzisiejszym świecie inwestycja jest w 100% pewna? Czy możemy być pewni, że inwestując powiedzmy tysiąc złotych faktycznie wyjdziemy na plus? Zanim zostanie dokonana lokata w jeden z instrumentów finansowych (akcje, obligacje, udziały inwestycyjne, lokaty), musi zostać rozstrzygnięty problem wyboru optymalnego wzajemnego układu – relacji trzech wielkości: ryzyka (albo jego odwrotności — pewności), rentowności i płynności.
Problem polega na tym, że każda z tych wielkości (cech) ma określony, również negatywny wpływ na inne. Dla przykładu: duża płynność to na ogół mała rentowność, a mała rentowność wiąże się z małym ryzykiem itp. Ryzyko to możliwość utraty części lub całości kapitału albo wynagrodzenia za jego użyczenie również w części lub całości. Rentowność to wysokość dochodu z użyczonego kapitału. Płynność z kolei to możliwość szybkiej i korzystnej wymiany na gotówkę. Gotówka jest to środek o najwyższej płynności.

inwestowanie małych kwotNawet jeśli chcesz inwestować małe kwoty to powinieneś oczekiwać i starać się przeprowadzać swoje inwestycje finansowe tak, aby:
—  osiągnąć możliwie największy zysk,
—  zmniejszyć możliwie najbardziej ryzyko.
Zysk i ryzyko pozostają względem siebie w pewnej relacji. Im większe jest ryzyko, tym większy jest zysk. Im mniejsze jest ryzyko, tym mniejszy jest zysk. Jest to więc relacja dość niewesoła dla Ciebie jako inwestora.

Sieć internetowa jest miejscem, gdzie codziennie przepływają miliony dolarów. Oczywiście możemy się nadziać na oszustów oraz ludzi mających swoje alter ego, ale w większości przypadków Internet okazuje się miejscem idealnym do zarabiania oraz inwestowania pieniędzy.W zasadzie dzisiaj możliwe jest już inwestowanie i lokowanie pieniędzy w zasadzie bez wychodzenia z domu. Przez internet założysz lokatę w banku, otworzysz konto maklerskie, aby kupować i sprzedawać akcje giełdowe (tutaj próg wejścia może wymagać zainwestowania co najmniej kilku tysięcy złotych) itp. Możesz także spróbować swoich sił w zarabianiu przez internet, a nie inwestowaniu. A zarabiać można na kilka sposobów choć najwięcej korzyści daje udział w programach partnerskich. Ich popularność polega na tym, że konsument, czyli osoba prywatna zapisując się do tego programu może po zarobieniu ustalonej kwoty przelać pieniądze z wirtualnego konta do swojego banku bez problemów. Zwłaszcza młodzi ludzie chwalą sobie ten aspekt działania programów partnerskich. Ale czym konkretnie jest taki program? Jak w inwestować w nie niewielkie kwoty, aby później czerpać spore zyski?

Nie zapominajmy, że Internet tworzymy my – Internauci. To dzięki nam strony internetowe generują sporą ilość wejść i mogą zarabiać pieniądze. Powinniśmy też coś z tego mieć. Zapisując się do programu po prostu promujemy jakieś produkty, za których ewentualną sprzedaż dostajemy prowizję. Często wystarczy tylko 100 złotych inwestycji na założenie swojej strony (hosting + domena), aby móc w przyszłości, przy odrobinie włożonej pracy, zarabiać tyle samo, ale tygodniowo. Na dokładne opisanie działania programów partnerskich i wytłumaczenie ich mechanizmu konieczny będzie obszerniejszy poradnik. W skrócie można jednak napisać, że jest to jeden z najlepszych choć nie najszybszych sposobów na pomnożenie domowego budżetu.

Nie bójmy się inwestować małych kwot. Warto zacząć choćby od lokowania pieniędzy w lokaty, gdzie próg wejścia to jest zwykle 1000 zł. Co prawda kokosów nie zarobimy, ale 4% zwrotu z inwestycji po miesiącu lub dwóch jest gwarantowane. Spróbować nie zaszkodzi, bo przecież co mamy do stracenia? Lokaty bankowe są objęte gwarancjami Funduszu Bankowego, więc jest to najbezpieczniejsza inwestycja z możliwych. Stracić możemy najwyżej tylko czas jeśli np. zamiast lokat zdecydujemy się na naukę i np. budowę swojej strony internetowej pod program partnerski. Ale przecież czasu jest dużo, a wiedza wyniesiona z działań w internecie może kiedyś okazać się bezcenna.

Obligacje detaliczne a hurtowe – różnice

Różnice między obligacjami hurtowymi a detalicznymi. Wszystkie obligacje hurtowe są papierami wartościowymi na okaziciela. Nominał obligacji wynosi 1000 zł. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej. Wszystkie informacje dotyczące obligacji oraz szczegóły danej oferty zawarte są zawsze w listach emisyjnych wydawanych przez ministra finansów i publikowanych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

Wartość nominalną obligacji danej emisji, podobnie jak stopę procentową, według której obligacje są oprocentowane, wreszcie wysokość należnych odsetek i sposób obliczenia stopy dyskonta, określa list emisyjny. W liście emisyjnym znajduje się również cena zakupu obligacji dla jednej oferty i sposób wyliczenia ceny, wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek dla obligacji serii o danym terminie wykupu.

Rodzaje obligacji hurtowych

Emitowane przez Skarb Państwa i dostępne na przetargach hurtowe obligacje skarbowe mają stałe lub zmienne oprocentowanie. W ofercie są także obligacje zerokuponowe. Obecnie oferowane są następujące obligacje hurtowe:

obligacje dwuletnie „zerokuponowe” (OK),
obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (PS),
obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu (DS),
obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (DZ),

Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej w kolejnych, poszczególnych okresach odsetkowych. Naliczanie oprocentowania rozpoczyna się od dnia zapłaty za obligacje, natomiast od momentu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

Rozliczaniem i przechowywaniem obligacji hurtowych zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Bezpośredni dostęp do przetargów w NBP jest zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów posiadających status DSPW oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego – pozostali inwestorzy zainteresowani nabyciem tych papierów muszą skorzystać z pośrednictwa DSPW.

Bony skarbowe to – obok obligacji – drugi rodzaj papieru wartościowego, którego emisja służy finansowaniu deficytu budżetowego. Pierwsza emisja bonów skarbowych miała w Polsce miejsce w 1991 roku. W odróżnieniu jednak od obligacji, bony skarbowe są instrumentem krótkoterminowym: ich maksymalny czas „życia” nie przekracza 52 tygodni (czyli roku). Bony sprzedawane są na przetargach, w których biorą udział inwestorzy instytucjonalni (banki i biura maklerskie).

Gdzie można kupić obligacje detaliczne?

Nominał tych obligacji wynosi 100 zł, emitowane są co miesiąc, a oferowane są osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Obligacje skarbowe już od pierwszej serii (od czerwca 1992) emitowane są w formie zdematerializowanej. Oznacza to, że nie mają postaci fizycznej i istnieją jedynie jako zapis komputerowy. W przypadku obligacji dwu- i czteroletnich nabywca musi wskazać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku, na który trafią pieniądze w chwili wykupu obligacji.

Kupując obligacje detaliczne, można za nie płacić:

– gotówką,
– bankowym czekiem gotówkowym,
– przelewem na rachunek POK,
– odpowiednimi obligacjami poprzedniej serii przedkładanymi do wykupu (zamiana, rolowanie),
– innymi formami płatności akceptowanymi przez POK (zależą one od regulaminu danego biura maklerskiego).

Zamiana czyli rolowanie obligacji
Kolejną formą nabywania obligacji jest ich zamiana. Właściciele obligacji trzyletnich, dla których zbliża się termin wykupu, mogą przedłużyć inwestycję, dokonując zamiany (rolowania) na kolejną serię tych obligacji. Aby zachęcać do przedłużania inwestycji, często cena zamiany nowej serii ustalana jest poniżej ceny emisyjnej (tzn. z dyskontem).

Obligacje detaliczne można oczywiście kupować poprzez Internet, przez telefon, w oddziałach PKO oraz w biurach maklerskich. Transakcje odbywają się za pośrednictwem strony internetowej http://www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Sama procedura zakupu jest prosta i gwarantuje bezpieczeństwo nabywcom.

jak kupować obligacje

 

Jak zainwestować 50000 zł?

Jak można zainwestować 50 tys. złotych? Inwestowaniem i zarabianiem pieniędzy zajmuje się praktycznie każdy z nas, czasami nawet kompletnie nieświadomie. Ci z większą świadomością robią to w sposób bardziej zorganizowany, między innymi lokując środki w funduszach inwestycyjnych lub na lokatach. Zastanawiając się nad tym, jak zainwestować swoje pieniądze w sposób skuteczny i efektywny, czyli aby przynosiły nam jak największe zyski, warto jednak pamiętać o innych możliwościach, jakie współcześnie daje nam branża finansowa. Przykładem mogą tu być chociażby akcje giełdowe, rynek Forex, inwestowanie w walutę lub pożyczki społecznościowe (jako pożyczkodawca). Innymi sposobami na to, jak zainwestować pieniądze, są z kolei konta oszczędnościowe lub lokaty, które co prawda gwarantują pewny zysk, ale z drugiej strony jest to z reguły niewielka kwota. Osoby lubiące finansowe balansowanie na linie i niebojące się inwestowania dużych kwot w fundusze lub akcje o zwiększonym potencjalne ryzyka, mogą zaś skorzystać właśnie z tego typu ofert inwestycyjnych, które – jeśli okażą się trafioną – dają ogromne, nawet kilkudziesięcioprocentowe zyski.

Czy 50000 zł to duża kwota na inwestycję? Z jednej strony tak – jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie czy w lokaty, a nawet własny biznes. Z drugiej strony jednak nie da się z taką kwotą inwestować w nieruchomości. Chyba, że interesuje nas kupno gruntów, bo o domu czy mieszkaniu nie ma mowy, a przynajmniej za gotówkę. Oczywiście jeśli ktoś się uprze i uważa, że najbezpieczniejsze są inwestycje w nieruchomości to mając 50 tysięcy złotych (posiadając taki spory wkład własny i dobre zarobki dostaniesz spokojnie kredyt na 300,000 zł) można kupić mieszkanie na kredyt. Jeśli kupione mieszkanie uda się od razu wynająć to kredyt będzie się spłacać sam, a nawet możesz generować pewne zyski.
A może za 50 tys. kupić działkę i zacząć budowę domu? To też jest wyjście, bo dom w dobrej okolicy to pewna inwestycja. Poza tym nie wiążesz się umową kredytową z bankiem, a kontynuujesz budowę wtedy, gdy masz wolne środki pieniężne na kolejne materiały budowlane. Przyznam się, że ta opcja osobiście najbardziej mi odpowiada.

jak można zainwestować 50 tys złotychOsoby kompletnie nieznające zasad inwestowania pieniędzy w lokaty, fundusze, giełdę czy Forex mogą mieć sporo problemów z właściwym lokowaniem swojej gotówki. Takim inwestorom z reguły poleca się więc albo branżową prasę, albo specjalne poradniki – słowem wszystko to, co warto przeczytać, aby nie stracić wszystkich swoich oszczędności. Dzięki temu bardzo często mogą oni uniknąć problemów związanych z niewłaściwym inwestowaniem, np. w fundusze wysokiego ryzyka. Dodatkowo mają także możliwość teoretycznego poznania branży i chociaż pobieżnego zrozumienia jej zasad, zanim zaczną w praktyce „bawić się” w zarabianie pieniędzy. W takim razie co warto przeczytać, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Pomocna jest lektura internetowych poradników oraz blogów tematycznych, które prowadzone są zazwyczaj albo przez specjalistów finansistów, albo przez amatorów, którzy własnymi siłami dorobili się sporej gotówki teraz dzielą się swoją wiedzą z innymi. Innym niezwykle cennym źródłem wartościowych informacji o rynku inwestycyjnym są branżowe fora internetowe, na których nie tylko można czytać ciekawe wskazówki, ale również zadawać samemu interesujące nas pytania. To tyle odnośnie inwestowania na rynku akcji czy Forex. Jak zdobędziesz już odpowiednią ilość wiedzy w tym temacie to jak najbardziej możesz zainwestować te 50000 zł na giełdzie. Jest to całkiem spora kwota, a przy dobrych wiatrach i decyzjach liczyć możesz na kilkanaście, kilkadziesiąt procent zysku rocznie.

Większy zysk może przynieść tylko własny biznes, ale tutaj trzeba się wstrzelić w jakąś niszę. Za pięćdziesiąt tysięcy złotych można już kupić np. maszyny (by świadczyć jakieś usługi czy je wypożyczać), wyposażyć lokal czy kupić towar, który będziesz sprzedawać itp. Tutaj liczy się pomysł. Bez dobrego pomysłu i rozpisania sobie biznes planu nawet nie ma co się brać za prowadzenie własnej firmy. Moim zdaniem jest to równie kusząca propozycja inwestycji, ale raczej dla tych osób, które nie boją się ryzyka i mają jakiś pomysł. Ale o w tym temacie postaram się rozpisać w którymś z kolejnych wpisów na tym blogu.

Jak wybrać kredyt gotówkowy?

W jaki sposób wybrać kredyt gotówkowy i ratalny? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że niskie oprocentowanie kredytu to często tylko chwyt marketingowy. Stosujące taką retorykę banki i pośrednicy finansowi zarabiają zazwyczaj na wysokich prowizjach.

Gdzie najlepiej wziąć kredyt gotówkowy?

Jeśli potrzebujesz kredytu to najłatwiej i zwykle najtaniej załatwisz go w banku, w którym posiadasz konto. Polecić można kredyt odnawialny dla posiadaczy kont. Odsetki płacić będziesz tylko od stanu zadłużenia, a nie pełnej kwoty kredytu. Każda wpłata obniża Twój dług. Ponadto zapłacisz niższą prowizję.

Co wybrać – kredyt gotówkowy czy ratalny?
Kredyt gotówkowy (zwany też pożyczką) jest o tyle atrakcyjny, że bank nie wnika, na co pójdą pieniądze. Wypłaca je i czeka na zwrot. Kredyt ratalny natomiast przekazywany jest przelewem np. na konto sklepu lub firmy turystycznej, której macie zapłacić za telewizor czy wycieczkę do Egiptu.

Ile pożyczyć pieniędzy i na jak długo?
Pożyczyć można całkiem dużo, nawet 100,000 zł. Wszystko zależy od Twoich zarobków oraz wydatków. Można ogólnie przyjąć, że jeśli posiadasz na swoim koncie oszczędności w wysokości np. 10000 – 20000 zł, a Twoje miesięczne wpływy na konto pomniejszone o wydatki nie są niższe niż 1500 zł to możesz spokojnie liczyć na 70000 – 80000 zł pożyczki gotówkowej. Niekiedy bank może kredytować 100%, a czasami 80-90% wartości towaru, który chcesz zakupić. Termin pożyczki może wynieść nawet pięć lat, a im jest dłuższy, tym większe będzie oprocentowanie.

Jakie są zabezpieczenia kredytu gotówkowego?
Przy niższych sumach pożyczki wystarczy po prostu podpisać weksel. Przy wyższych kwotach mogą być potrzebni żyranci. Inne warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt gotówkowy to posiadanie stałego miejsca pracy (bądź prowadzenie firmy) oraz przedstawienie zaświadczenia o wysokości zarobków.

jak wybrać kredyt gotówkowy najlepiejPożyczki lombardowe
Takie pożyczki to propozycja dla tych osób, które potrzebują gotówki, a np. nie chcą zrywać posiadanych lokat bankowych (by nie stracić oprocentowania) lub sprzedawać papierów wartościowych czy obligacji. Banki mogą pożyczyć pieniądze pod zastaw tych aktywów. Niestety na krótko i zwykle na raczej wysoki procent. Odsetki będą potrącane z góry od pożyczanej kwoty.

Pośrednicy
Ich przedstawiciele są niemal w każdym sklepie z dobrami trwałego użytku. Oferują kredyt bez większych formalności – przeważnie wystarczy zaświadczenie o zarobkach i dowód osobisty. Tyle, że prowizja od takich szybkich pieniędzy jest wyższa (6-9% zamiast 1-3%) niż w banku, choć oprocentowanie jest zbliżone. Skąd pośrednicy biorą pieniądze by udzielać takich pożyczek? Oczywiście z banków, tylko że pożyczają je hurtem, czyli dużo taniej niż przeciętny Kowalski.

Jak wybrać kredyt gotówkowy? Przede wszystkim nie daj się nabrać na niskie oprocentowanie. Pamiętaj, że banki zarabiają na prowizjach. Równie uważnie przyglądaj się też ofertom pośredników kredytowych.
Oprocentowanie efektywne, którym kuszą niektóre banki i pośrednicy, jest niższe od nominalnego rocznego. Często w reklamach podana jest wysokość rat miesięcznych – tu także żądaj podania oprocentowania nominalnego, bo tylko ono pozwala porównać oferty i wybrać tę najlepszą.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń? Oto lista różnych typów najczęściej zawieranych ubezpieczeń wraz z ich krótkim opisem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
Ochrona dotyczy sytuacji, gdy w związku ze swoją działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną oraz zawał serca i udar mózgu, nie będący następstwem długotrwałej choroby, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Szyby okienne i drzwiowe z wyłączeniem szyb w pojazdach i środkach transportu, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane z mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe szyldy, witraże, rurki neonowe, wykładziny szklane.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
Mienie przewożone na ryzyko ubezpieczonego, wszystkie środki transportu na terenie RP na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej, zgodnie z normami i prawem transportowym.

Ubezpieczenie mienia od dewastacji
Umową może być objęty lokal i znajdujące się w nim mienie: towary, surowce, wyroby gotowe oraz mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, również na ogrodzeniach, oświetleniu i dozorowanym placu, pod warunkiem, że składowanie tego mienia pod gołym niebem jest zgodne z obowiązującymi normami. Stałe elementy budynku, np. ściany, sufity, posadzki, piece, kominki, drzwi i okna wraz z zamknięciem i urządzeniami sygnalizacyjnymi, elementy wbudowane, np. meble, meblościanki, kuchnie, boazerie, oświetlenie.

Ubezpieczenie mienia od szkód spowodowanych żywiołami
Mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, a także mienie prywatne jego pracowników. Zakres ubezpieczenia: Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa.

Ubezpieczenie mienia ruchomego od dewastacji (wandalizmu)
Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i ubezpieczone mienie.

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia produkcyjne, urządzenia sklepów, magazynów i innych pomieszczeń handlowo-usługowych, biurowych, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, gotówka i inne wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobistego użytku pracowników zatrudnionych u ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe w wyniku działania ognia, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, następstwa szkód wodociągowych, uderzenia pojazdu kołowego, akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Środki obrotowe, mienie osób trzecich, wyposażenie zakładów, gotówka i inne wartości pieniężne. Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem – dokonana lub usiłowana, rabunek dokonany lub usiłowany, koszty napraw zabezpieczeń.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Budynki i budowle (w tym w budowie), wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka i wartości pieniężne poza schowkami, gotówka w schowkach ogniotrwałych, sprzęt elektroniczny. Zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnej wichury, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych (gradu i ulewy), osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, szkody wodociągowe oraz powstałe wskutek akcji gaśniczej oraz wyburzeń albo odgruzowania.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) właściciela podmiotu gospodarczego oraz pracowników
Zdrowie i życie właściciela podmiotu gospodarczego oraz pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej (szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych
Ochrona odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu jest on zobowiązany w myśl kodeksu handlowego do naprawienia szkody wyrządzonej spółce, akcjonariuszom, wspólnikom, osobom trzecim.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
Szkody wyrządzone pracownikom z tytułu wypadku przy pracy.

Ta lista najczęściej zawieranych typów ubezpieczeń wraz z opisem ich zakresu jest oczywiście niepełna. Postanowiłem jednak skupić się w tym artykule na tych najważniejszych rodzajach ubezpieczeń.

Polisa posagowa dla dziecka na przyszłość

Polisa dla dziecka na przyszłość, czyli co należy wiedzieć przed dokonaniem wyboru polisy. We wpisie tym postaram się zawrzeć najważniejsze informacje jakie należy wiedzieć o polisach posagowych.

Odkładanie pieniędzy na posag i przyszłość naszej pociechy jest wielce istotne w dzisiejszych czasach. Radość z posiadania potomka potrafi przysłonić rodzicowi cały świat. Obserwowanie jak dziecko dorasta i uczy się to najpiękniejsze chwile rodzicielstwa. Jako dobry rodzic starasz się zrobić dla niego wszystko. A co się stanie jeśli ulegniesz jakiemuś wypadkowi, który uniemożliwi Ci kontynuowanie kariery zawodowej albo co gorsza zakończy Twoje życie? Co się wówczas stanie z Twoim dzieckiem? Przeczytaj poniższy artykuł i zastanów się czy nie chciałbyś już w tej chwili zabezpieczyć finansowo swoje dziecko.

Śmierć któregoś z rodziców jest ogromnym szokiem, nie tylko dla dziecka. Prawie wszystkie polisy posagowe zostają zamknięte wypłatą pieniędzy – w formie stypendium podczas nauki lub jednorazowo, do wykorzystania, na przykład, przy kupnie mieszkania lub jego wyposażenia. Podejmując decyzję o formie zabezpieczenia przyszłości Twojego dziecka, pamiętaj, że w obecnych czasach może zdarzyć się praktycznie wszystko.

Banki i fundusze inwestycyjne oferują programy posagowe umożliwiające zapewnienie dziecku dobrego startu po kilku lub kilkunastu latach wpłacania składek. Programy te nie ochronią jednak przyszłości dziecka w razie wypadku jego rodzica lub obojga rodziców. Ochronę może zapewnić tylko ubezpieczeniowa polisa posagowa.

Polisa posagowa na dziecko

Polisy posagowe składają się z dwóch elementów: ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej dziecko i/lub rodziców oraz funduszu inwestycyjnego. Ochronę zapewnia towarzystwo ubezpieczeniowe (składka stanowi zwykle kilka procent wpłat), zaś inwestycjami zajmuje się, w zależności od firmy, albo samo towarzystwo, albo zewnętrzny fundusz.
W przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców towarzystwo wpłaci na rachunek dziecka sumę ubezpieczenia. Określa ją osoba wykupująca polisę, może to być zwykle od dziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W zależności od polisy kontrolę nad tymi sumami otrzymuje kolejny prawny opiekun dziecka lub kapitał pozostaje w gestii towarzystwa ubezpieczeniowego do chwili osiągnięcia przez dziecko wieku 18 lub 21 lat (to również wynika z zapisów umowy polisy). W tym drugim przypadku pieniądze wciąż są inwestowane.

Polisa na ochronę dla rodziców

W razie śmierci dziecka w niektórych towarzystwach rodzice otrzymają odszkodowanie (jego wysokość określa polisa). Zawsze zostanie przekazana łączna suma zebranych i zainwestowanych pieniędzy. Nie zmniejszy to tragedii, ale pieniądze te zawsze mogą się przydać.
Niektóre polisy posiadają dodatkowe opcje chroniące zdrowie rodziców. Jeżeli spotka nas nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszkodzeniem zdrowia lub trwałym inwalidztwem, zgłaszamy to towarzystwu ubezpieczeniowemu. W takich przypadkach można liczyć na odszkodowanie lub przejęcie przez towarzystwo obowiązku opłacania składek aż do końca trwania polisy. Tak czy tak, mamy pewność, że nasze dziecko wystartuje w dorosłe życie z jakimś kapitałem.

Małe pieniądze z polisy posagowej?

Polisy posagowe nadal u niektórych osób wywołują jednoznaczne skojarzenia z okresu sprzed 1990 roku. Po wielu latach oszczędzania na polisie, gdzie wpłaty były wysokie jak na ówczesne możliwości, dzieci otrzymywały w zasadzie grosze. Wynikało to z faktu, iż pieniądze te trafiały od razu do państwa, które ich nie inwestowało, lecz zużywało oszczędności swoich obywateli na bieżące potrzeby. Obecnie jednak towarzystwa ubezpieczeniowe są firmami działającymi na kapitalistycznym rynku kapitałowym, gdzie na takie rzeczy nie może być miejsca.

Jakie są rodzaje polis posagowych?

Jak wybrać polisę posagową na przyszłość dziecka? Polisy są różne, tak jak różne są towarzystwa ubezpieczeniowe. Firmy oferują rozmaite produkty, ponieważ chcą dać swoim klientom maksimum wyboru. Rodzice mogą więc wybierać opcje, które najbardziej im odpowiadają. Polisa może mieć zwiększony poziom ochrony (wówczas mniej pieniędzy jest inwestowanych) albo też zapewniać ochronę minimalną (wówczas większość pieniędzy trafia na rynek kapitałowy). Skutki można zwykle zniwelować: dokupując inną indywidualną polisę na życie lub wpłacając odrębne składki zwane lokacyjnymi.

Przykładowy zakres indywidualnego ubezpieczenia posagowego (zapisy umowy)

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem zgon ubezpieczonego, dożycie uposażonego do końca trwania umowy. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i uposażonego. Polisę można poszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

– zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
– ubezpieczenie renty posagowej,
– inwalidztwo współubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
– przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
– posagowy fundusz inwestycyjny.

Istnieje możliwość jednorazowego opłacenia składki za cały okres ubezpieczenia. Poza tym składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Nie ma możliwości zamiany danej ochrony ubezpieczeniowej na inną. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. Umowę może podpisać osoba w wieku od 18 do 65 lat (dla dziecka od 0 do 18 lat). Umowa trwa minimum 5 lat z zastrzeżeniem wieku ubezpieczonego 70 lat (w przypadku wpłaty jednorazowej jest to 80 lat). Współubezpieczony (uposażony), który ukończył 18 lat, ma prawo do skrócenia okresu ubezpieczenia, jeżeli zawarł związek małżeński, został rodzicem, rozpoczął naukę w szkole wyższej. Umowa może obowiązywać do 18. (w pierwszą rocznicę polisy po ukończeniu 18 lat) lub 25. roku życia (nie później niż w pierwszą rocznicę po ukończeniu 25 lat) uposażonego. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Umowa jest rozwiązywana w przypadku:
– podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji na temat oceny ryzyka,
– jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku umyślnego czynu uposażonego. Samobójstwa ubezpieczonego (w ciągu 2 lat od podpisania umowy).

a także jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:

– działań wojennych, stanu wojennego,
– dobrowolnego czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, rozruchach, zamieszkach,
– poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
– oportunistycznej infekcji, jeżeli ubezpieczony w chwili śmierci był nosicielem HIV,
– samookaleczenia się ubezpieczonego.

Jak ulokować bezpiecznie pieniądze?

Jak ulokować bezpiecznie pieniądze? Jeśli nie lubisz ryzyka, a mniej bezpieczne obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne Cię przerażają to najlepszą inwestycją będzie lokata bankowa. Należą one do najbezpieczniejszych obecnie form inwestowania pieniędzy. To bezpieczeństwo wynika z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie upadku banku zwróci inwestorom przynajmniej część oszczędności (do 100,000 euro).

W finansach niestety jest tak, że to co bezpieczniejsze, jest również zwykle mniej opłacalne. Dlatego na lokacie w banku przez rok zarabia się zwykle mniej niż niekiedy w kilka dni na giełdzie.

Stałe czy zmienne oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie (stopy) lokat zawsze liczone jest w okresie rocznym. Banki oferują lokaty o dwóch rodzajach oprocentowania: zmiennym oraz stałym. Wymienione jako pierwsze jest podnoszone lub raczej częściej obniżane wraz ze zmianami sytuacji na rynku pieniężnym. Drugi typ oprocentowania pozostaje utrzymany w całym okresie, na jaki zgodziłeś się wyłożyć pieniądze. Od lat inflacja w Polsce spada, a razem z nią, niestety, wysokość odsetek lokat w bankach. Przewidując taką możliwość, bankowcy oferują zwykle oprocentowanie stałe niższe od zmiennego.

Na jaki termin założyć lokatę?

Załóżmy, że lokujesz pieniądze w banku na dwa lata. Po pół roku potrzebujesz jednak gotówki na nowy samochód, bo starego nie opłaca się naprawiać. W przypadku, gdy zerwiesz lokatę, czyli rozwiążesz umowę z bankiem to stracisz oprocentowanie. Co najwyżej naliczone zostaną niewielkie odsetki (to zwykle zapisane jest w umowie lokaty), jak przy wkładach płatnych na każde żądanie. Koniecznie więc należy zapytać w banku (albo czytać uważnie regulamin) ile będzie wynosić oprocentowanie w razie zerwania lokaty.

Jak lokować pieniądze na lokacie?

Jeśli dysponujesz większą sumą pieniędzy lepiej jest podzielić ją na kilka porcji. Jeśli za jakiś czas okaże się, że potrzebujesz nieco grosza to zerwiesz tylko jedną z lokat, a reszta Twoich oszczędności będzie pracowała dalej. Często zdarza się, że od lokowania oszczędności na rok czy dwa lata bardziej opłacalne jest założenie np. lokaty półrocznej lub trzymiesięcznej, przedłużanej na kolejne, analogiczne okresy. Dzięki temu wcześniej możesz obracać pieniędzmi, a co za tym idzie uzyskane odsetki zainwestować.

Ile wynosi kapitalizacja odsetek na lokacie?

Oprocentowanie lokaty to nie wszystko. Zwrócisz także należy uwagę na to z jaką częstotliwością bank nalicza odsetki, bo im częściej, tym lepiej. Będziesz mieć wówczas stały dopływ pieniędzy przed zakończeniem okresu lokaty. Banki zwykle naliczają odsetki po upływie określonego czasu, na jaki powierzysz im swoje pieniądze. To właśnie kapitalizacja sprawia, że tzw. oprocentowanie efektywne (rzeczywiste) jest inne niż nominalne, wyszczególnione w umowie. Załóżmy, że półroczna lokata ma nominalne oprocentowanie 6% rocznie. Po pół roku z każdych 100 zł otrzymamy 3 zł odsetek minus podatek. Po dodaniu ich do kapitału (w sumie 102,43 zł) po następnym półroczu otrzymasz 104,92 zł. Wniosek: efektywne oprocentowanie wyniosło więc 4,86%. Inaczej jest przy kredytach – tam efektywne oprocentowanie jest niższe od nominalnego i dlatego banki kuszą nim klientów w reklamach.

Lokata dynamiczna czy rentierska?

Banki mają w swojej ofercie także lokaty rentierskie umożliwiające wyciąganie odsetek np. co miesiąc lub co trzy. Rzadziej ostatnio pojawiają się lokaty z dzienną kapitalizacją. Są też lokaty dynamiczne, w których odsetki zależne są od okresu, po którym wyjmiesz swoje pieniądze.